№5 "Ішемічна хвороба серця у осіб похилого віку"

-
19:55
71
Тип статьи:
Авторская
№5 "Ішемічна хвороба серця у осіб похилого віку"

У навчальному посібнику розглянуто сучасні погляди на клініку, діагностику та тактику ведення серцево-судинних захворювань у осіб похилого віку. Особливістю цього навчального посібника є орієнтація на кінцеву мету навчання. Структура навчального посібника містить у собі теоретичну частину, яка складається з глав, присвячених клінічній картині, класифікації, діагностиці та лікуванню ішемічної хвороби серця у осіб похилого віку.

З метою закріплення отриманих знань приведені тести формату А, що використовуються для рубіжного й підсумкового контролю, граф логічної структури, діагностичні й лікувальні алгоритми, які дозволяють краще опанувати і закріпити теоретичний матеріал і сформувати у лікарів-інтернів та курсантів уміння проводити діагностичний пошук, призначати диференційне лікування серцево-судинних захворювань у осіб похилого віку.

Питання, що розглянуті в навчальному посібнику "Ішемічна хвороба серця у осіб похилого віку ", відповідають типовим навчальним планам з первинної спеціалізації (інтернатури), спеціалізації, передатестаційних циклів зі спеціальностей «Загальна практика-сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Кардіологія».

Навчальний посібник призначений для самостійної роботи лікарів-інтернів та курсантів зі спеціальностей «Загальна практика – сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Кардіологія» на практичних заняттях і під час підготовки до них.

Скачать 440 Кбскачан 26 раз