№4 "Порушення ритму серця у осіб похилого віку"

-
19:50
79
Тип статьи:
Авторская
№4 "Порушення ритму серця у осіб похилого віку"

У навчальному посібнику розглянуто сучасні погляди на клініку, діагностику та тактику ведення порушень ритму серця у осіб похилого віку. Особливістю цього навчального посібника є орієнтація на кінцеву мету навчання. Структура навчального посібника містить у собі теоретичну частину, яка складається з глав, присвячених клінічній картині, класифікації, діагностиці та лікуванню порушень ритму серця у осіб похилого віку.

З метою закріплення отриманих знань приведені тести формату А, що використовуються для рубіжного й підсумкового контролю, граф логічної структури, діагностичні й лікувальні алгоритми, які дозволяють краще опанувати і закріпити теоретичний матеріал і сформувати у лікарів-інтернів та курсантів уміння проводити діагностичний пошук, призначати диференційне лікування порушень ритму серця у осіб похилого віку.

Питання, що розглянуті в навчальному посібнику «Порушення ритму серця у осіб похилого віку », відповідають типовим навчальним планам з первинної спеціалізації (інтернатури), спеціалізації, передатестаційних циклів зі спеціальностей «Загальна практика-сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Кардіологія».

Навчальний посібник призначений для самостійної роботи лікарів-інтернів та курсантів зі спеціальностей «Загальна практика – сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Кардіологія» на практичних заняттях і під час підготовки до них.

Скачать 4 Мбскачан 29 раз